GDPR 25.5.2018 – zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které jsou v platnosti od 25.5.2018 tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), bych Vás chtěla informovat, jaká citlivá data o Vás zpracovávám a uchovávám. Jedná se o výsledná data z analýzy na přístroji InBody 230 a data z vyplněných vstupních dotazníků. Přesný seznam zpracovávaných údajů naleznete níže – Příloha č. 1.

Všechna data jsou uchovávána pouze pro potřebu porovnání výsledků z InBody, sestavování výživových plánů a další práci výživového poradce. Žádný z údajů není, nebyl a nikdy nebude poskytnut žádné další osobě. Jakožto správce Vašich dat, jsem provedla technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Souhlas můžete udělit vyplněním tohoto formuláře GDPR – formulář a zasláním na e-mailovou adresu: nutriline@email.cz. Udělený souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat na stejné e-mailové adrese. Vaše data budou poté smazána/skartována. V případě nesouhlasu již tedy nebude možné získat žádná data z historie měření na InBody 230.

Příloha č. 1