ROZŠÍŘENÁ ANALÝZA

 

Jaké informace se dozvíte z rozšířené analýzy?

 • celkovou tělesnou hmotnost
 • množství svalové hmoty, tělesného tuku a vody
 • bez-tukovou hmotu
 • BMI
 • procentuální podíl tělesného tuku
 • WHR – poměr pasu k bokům
 • BMR – bazální metabolismus
 • množství svalové hmoty a tuku  spolu s vyhodnocením jednotlivých segmentů – levá/pravá ruka, trup, levá/pravá noha
 • energetický výdej v kcal při různých sportovních aktivitách
 • přesné obvody těla v cm
 • hodnotu vnitřního (viscerálního) tuku
 • metabolický věk
 • hmotnost kosterních minerálů
 • hmotnost buněčné hmoty v těle
 • ABSI – index zdraví
 • množství proteinů a minerálních látek
 • intracelulární/extracelulární tělesnou vodu
 • podrobnou segmentální analýzu svalové a tukové hmoty

 

Všechny parametry a naměřené hodnoty si důkladně projdeme a vysvětlíme.